Rezervasyon: 0(264) 777 2 111

KURUMSAL / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Arya Hotel olarak amacımız hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerde temiz enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini sağlayarak bunun yanında tasarruf tedbirleri ,çalışmaları yaparak enerjinin boşa sarf edilmesini engellemek,suyu tasarruflu kullanarak,atıkları ve israfı önlemektir.Arya Hotel tüm faaliyetlerin şu anki ve ileriye dönük ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirerek. Konaklayan misafirlerimizin,sektörün, çevrenin ve bölgemizde yaşayan halkın ihtiyaçlarını değerlendirerek. Bulunduğu bölgede kültürel ve doğal varlıkları koruyarak çevre bilincini yaratır ve istihdam sağlar.Arya Hotel çevreyi koruyarak, doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirerek sağlamlaştırmak, yerel halka vereceği destekle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiştir.Arya Hotel sosyal, bölgesel ve ekonomik sürdürülebilirlik birbirini tamamlayan ve etkileşim içinde olan faktörlerdir ve birlikte verimlilik sağlar.

Sürdürülebilirlik politikamız;

Sürdürülebilirlik olgusunu bir yaşam ,işletme kültürü haline getirmek ve bu sayede hem çalışanlarımız hem de iş ortaklarımızla  farklı bir sürdürülebilirlik ortaya koymaktır,

• Tükenmeye yüz tutmaya başlayan doğal kaynaklarımız ve her geçen gün pahalılaşan enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kontrol etmek ve yöneterek verimliliği en yüksek seviyeye çekmek,
• Doğal yaşama saygı göstererek kullandığımız tüm ürünlerimizin bu yaşama zarar vermemesi için çalışmalarda bulunmak ve bu çalışmaları en üst seviyeye çıkartmak
• Ortaya koyduğumuz ürün  ve hizmetlerimizle turizm sektörüne yüksek verim katarak değer kazandırmak,

• Yıllardır turizm sektöründe var olmamızı sağlayan doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak bizlere kalan bu mirası gelecek nesillere miras bırakmak,

• Din,dil,ırk,cinsiyet,politik görüş ayrımı yapmadan eşit seviyede yaklaşımda bulunmak

• Kanuni yükümlülüklere uyarak yasal gerekliliklere yerine getirmek

• Satın alma uygulamalarında yerel tedarikçilerle iş birliği içinde olarak sürdürüleblirlik adına daha az enerji tüketen çevre dostu satın alma yapmak

• En değerli varlığımız olan çalışanlarımız arasında ayırım yapmadan çalışma hayatlarına katkıda bulunmak ve çalışma güvenlikleri için gerekli önlemleri almak

• Yerel halka istihdam sağlayarak bölgeyi ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek,

• Faaliyetlerimizde yasal sorumluluklara uymak,
• Sürdürülebilirlik ilkelerini şeffaflık içinde düzenli olarak paylaşmak,
• Sürdürülebilirlik uygulamalarında gerekli kaynakları sağlamak,